Om Center City

Center City er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune for voksne mennesker med psykiske lidelser. Center City omfatter ti botilbud og en hjemmevejlederfunktion for borgere i eget hjem. Alle vores forskellige tilbud arbejder målrettet for at tilbyde borgere med sindslidelser de bedste muligheder for et værdigt og selvstændigt liv – både hvad angår livskvalitet, beskæftigelse og boligform. 

Medarbejderne i Center City har mange forskellige faglige baggrunde og erhvervsmæssige kompetencer. Fælles for alle medarbejdere er et stort engagement og en fælles indsats.

Fokus på kvalitet og udvikling 

Hos os er kompetenceudviling og metodeudvikling løbende i fokus, og vi inddrager gerne nye metoder i vores arbejde. Det sker blandt andet med inddragelse af beboere, brugere, pårørende og medarbejdere og gennem et stærkt samarbejde på tværs af vores tilbud.Vi ønsker også at være en attraktiv arbejdsplads og et attraktivt tilbud for København Kommunes borgere. 

Socialpsykiatriske centre

Københavns Kommunes mange forskellige botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud er samlet under fire socialpsykiatriske centre. Centrene er organiseret geografisk efter Københavns bydele. Center City dækker områderne Roskilde, Sengeløse, Borup, Valby, Vesterbro, City og Østerbro.

Du kan finde eksempler på vores metoder og aktuelle tiltag under "Udviklingtiltag" i menuen til højre.