Center City har ti botilbud, som omfatter både midlertidige boliger (Servicelovens §107) og længerevarende boliger (Servicelovens §108). 

Fælles for vores tilbud er, at de alle tager udgangspunkt i samarbejdet med den enkelte borger om recoveryprocessen. Vi tror på, at det er muligt at komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. I fællesskab med dig arbejder vi for, at den rette hjælp og støtte kan udvikle og forbedre dit funktionsniveau over tid.

Her kan du læse om ophold i et §107 eller §108 tilbud, og om hvordan forløbet er, når du får tilbudt en bolig i et af Center Citys tilbud.

Indflytning til et tilbud under Center City

Det er gennem Visitationsenehden, at du får tilbud om din nye bolig. Når du får tilbudt en ny bolig i et af Center Citys tilbud, inviteres du på et besøg for at se boligen og for at møde personalet. Du er velkommen til at invitere andre med. I forbindelse med besøget informeres du om forholdene på tilbuddet og om reglerne for samtykke med eksterne sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Endvidere orienteres du om de lokale samarbejdspartnere (egen læge, psykiatrisk konsulent, evt. OPUS team, apotek, hospitaler og tandlæge).

I forbindelse med indflytningen vil personalet støtte dig i det omfang, som du ønsker det. Der kan også aftales et overdragelsemøde med dig og din tidligere kontaktperson. Inden for tre måneder efter indflytningsdato skal der foreligge en pædagogisk sundhedsplan samt forandringskompas. Den pædagogiske handleplan skal gennemgåes fire gange årligt sammen med dig, hvor det også vurderes, om der skal foretages en revisitation til et andet tilbud. 

Står du foran at skulle flytte til et af Center Citys botilbud, er du velkommen til at kontakte lederen med dine spørgsmål.

Ophold i §§ 107 og 108

Københavns Kommune tilbyder midlertidigt ophold i boformer under §107 til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for det. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for ophold i midlertidige boformer. Her vil der blive foretaget en helhedsvurdering om formålet med opholdet er opfyldt. Det vil sige om du kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform eller om du har varigt behov for en boform med støtte og dermed skal visiteres til et længerevarende botilbud. 

Der tilbydes desuden ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold. Københavns Kommune tilbyder §108 boformer til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke får dækket disse behov på anden vis.