Center City rummer fem aktivitets- og samværstilbud. Her kan borgere med sindslidelse henvende sig anonymt, få en snak med de andre brugere eller medarbejderne, købe et billigt måltid mad eller deltage i de planlagte aktiviteter.  

Udgangspunktet for arbejdet i Center Citys aktivitets- og samværstilbud er recovery. Vi tror på, at det er muligt for det enkelte menneske at komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Brugerne er derfor en integreret del af tilbuddenes hverdag og er med i alt fra madlavning til oprydning og planlægning af hverdagen i tilbuddet. 

Udviklingsproces for aktivitets- og samværsområdet

Socialudvalget i Københavns Kommune har besluttet at igangsætte en udviklingsproces af aktivitets- og samværstilbuddene til københavnere med psykiske lidelser.

Center City afholdt forskellige workshops i september og november 2015, hvor borgere og medarbejdere kom med med ønsker, ideer og bud på, hvordan aktivitets- og samværstilbud bedst understøtter udviklingen af metoder til struktureret forløb. Du kan se materialerne fra alle tre workshops herunder. 

Socialudvalget har sendt modellen for samværs- og aktivitetstilbuddet i høring, og selve høringsperioden løber frem til 18. april 2016.

Du kan læse mere om omlægningen her: http://sof.kkintra.kk.dk/indhold/oml%C3%A6gning-af-aktivitets-og-samv%C3...