Artikel

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag

I Center City arbejder vi ud fra Mål og værdier i Socialforvaltningens arbejde. Vores botilbud og bofællesskaber arbejder desuden i forhold til Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske becentre/bosteder.