Sundheds- og aktivitetsprojekt

Et forskningsprojekt der sætter fokus på fysisk aktivitet for mennesker der lever med en psykisk sygdom

Et nyt tiltag i Center City er det forskningsbaseret sundhedsprojekt ”Kan fysisk træning forbedre den fysiske og psykiske sundhed for borgere med sindslidelser?”.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem flere socialpsykiatriske centre og Københavns Universitet, og projektet skal løbe på et af vores botilbud i Center City.  

Hvad går projektet ud på?

Projektet har til formål at undersøge, om fysisk aktivitet kan forbedre den fysiske og psykiske sundhed samt nedsætte medicinforbruget hos personer der lever med en psykisk sygdom.

Hvorfor fysisk aktivitet?

Udviklingen af livsstilssygdomme som sukkersyge, overvægt og hjertekarsygdomme er større blandt mennesker med en psykisk sygdom i forhold til den øvrige befolkning pga. en ofte inaktiv og usund livsstil.  Dette projekt ønsker at undersøge, hvorledes regelmæssig fysisk aktivitet kan medføre bedre fysisk form og større psykisk velbefindende for mennesker der lever med en psykisk sygdom. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.