Socialpsykiatrien København

Socialpsykiatrien i Københavns Kommune har en række tilbud til borgere med psykisk sygdom

Socialpsykiatri handler om alt det, der sker når man er udskrevet og skal have en hverdag til at hænge sammen. 

Visionen

København skal være en rummelig by, der tager vare på dem, som ikke magter det selv. En by hvor borgere med psykosociale problemer bliver mødt med omsorg, men samtidig bliver opfordret og hjulpet til at udnytte sine ressourcer på at realisere et liv, som borgeren først og fremmest selv finder godt, men som også er værdigt i andres øjne.

Politiske mål

Set fra en politisk vinkel er målgruppen karakteristika problematiske, fordi de forringer den enkelte borgers livskvalitet. Desuden hindrer de den enkelte i at tage vare på sig selv og bidrage til samfundet eller som minimum at leve et værdigt liv.

Det er derfor politiske mål, at kommunens indsats bidrager til at borgerne med psykosociale problemer oplever:

  • Mere værdigt liv
  • Øget selvoplevet livskvalitet
  • At kunne tage vare på eget liv i størst muligt omfang
  • Mere aktivt medborgerskab

Uddrag fra Rammeplan for Socialpsykiatrien i Københavns Kommune - Pixiudgave