Centerråd

Center Citys Centerråd

Centerrådet i Center City følger de af forvaltningens udarbejdede retningslinjer for centerrådsarbejde. Centerrådet mødes 4 gange årligt og består af 3 pårørende, 3 beboerrepræsentanter, 1 leder, 1 medarbejder samt centerchefen.  Formålet med arbejdet er at varetage og fremme interesser for beboerne, som er tilknyttet de enkelte tilbud.

Formålet med centerrådene

  • At skabe et forum, hvor medarbejdere, beboere og pårørende har mulighed for at blive orienteret om og demed få godt indblik i forhold, der er afbetydning for beboernes trivsel og hverdagsliv.
  • At give medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at deltage i en ligeværdig og respektfuld dialog om spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring centret, herunder hvordan det sikres, at centrets tilbud har en høj kvalitet i overensstemmelse med det gældende værdigrundlag og de opstillede kvalitetsmål.
  • At skabe et forum, der giver medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at udtale sig, rejse spørgsmål og fremføre synspunkter og dermed blive hørt omkring forhold af betydning for beboerne i relation til bocentrets udvikling og drift. 

Uddrag af Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune