Botilbuddet Holme

  • Billede af Holme

Holme

Botilbuddet Holme er et § 108 botilbud for voksne sindslidende under Center City i Københavns Kommune.

På Botilbuddet Holme bor 22 borgere i alderen fra 40-89 år, alle med behov for længerevarende støtte, omsorg og hjælp til personlig og social udvikling. Boligerne på Holme er fordelt på tre etager og har forskellige størrelser. Holme ligger i smukke landlige omgivelser i landsbyen Sengeløse ved Tåstrup. 

På Botilbuddet Holme tager vi udgangspunkt i beboernes ønsker og behov samtidig med, at vi hele tiden støtter os op ad Københavns Kommunes visioner og politiske pejlemærker, herunder gennem en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang og med brug af evidensbaserede metoder.

Vi prioriterer at tilbyde forskellige aktiviteter, hvor nogle aktiviteter er i faste, ugentlige forløb, mens andre er mere spontane eller sæsonprægede. Der er både indendørs og udendørs tilbud, såsom motion, spil og lege, fester og bankospil.

Smukke grønne omgivelser med parklignende have danner rammen om mange timer i det fri. På Holme har vi et lille drivhus og nogle højbede, hvor beboere og personale dyrker grøntsager. Desuden er der en stor græsplæne, som vi samarbejder om at få slået sommeren igennem.

Samarbejde og indflydelse

På Botilbuddet Holme kan du som beboer søge indflydelse på husmøderne, hvor vi sammen med medarbejderne drøfter forskellige emner, der udspringer af hverdagen. Du kan også søge indflydelse gennem beboerrådet, som består af beboere, pårørende, medarbejdere samt tilbudsleder. På møderne drøfter vi aktuelle sager, og rådet drøfter emner omkring dagligdagen på bostedet og generelt i socialpsykiatrien.

Som beboer beslutter du selv, hvilken pårørendekontakt du ønsker. Københavns Kommune har udarbejdet en pårørendepolitik som skal styrke samarbejdet mellem beboerne, deres familie, venner og medarbejderne. Du kan finde pårørendepolitikken på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk.

 

Kontakt

Vibe Kolding-Kramhøft

Afdelingsleder
+45 24 49 35 19