Botilbuddet Boserupvej

  • Botilbuddene på Boserupvej/Lindegårdshusene

Lindegårdshusene

Boserupvej er et socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens §108.

Botilbuddet Boserupvej ligger i Roskildes vestlige del, tæt på grønne omgivelser ved fjorden og havnen. På Botilbuddet Boserupvej tager vi udgangspunkt i beboernes ønsker og behov samtidig med, at vi hele tiden støtter os op ad Københavns Kommunes visioner og politiske pejlemærker, herunder gennem en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang og med brug af evidensbaserede metoder.

Botilbuddet Boserupvej består af 6 boenheder, der fungerer som bofællesskaber med 16 – 32 beboere i hver boenhed. På Botilbuddet Boserupvej har vi også to 2 bofællesskaber i Lindedalen med 4 beboere i hvert bofællesskab samt Lindebakken, der består af 4 selvstændige, toværelses lejligheder.

Alle aktiviteter på Botilbuddet Boserupvej tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Nogle aktiviteter er i et fast ugentlig forløb, eksempelvis musikundervisning, band, sang, male-/kreativt værksted, syning, mens andre aktiviteter er mere sæsonprægede, eksempelvis sommer- eller julefest.

Caféen på Boserupvej er et værested for beboerne og deres gæster, hvor man kan mødes over en kop kaffe, et slag billard, skak el. lign.

Samarbejde og brugerindflydelse

På Botilbuddet Boserupvej kan du som beboer søge indflydelse på husmøderne, hvor vi sammen med medarbejderne drøfter forskellige emner, der udspringer af hverdagen. Du kan også søge indflydelse gennem beboerrådet, som består af beboere fra Boserupvej, som repræsenterer dig. På Boserupvej samarbejder vi også med pårørende, bl.a. centerrådet, som udgøres af beboere, pårørende, medarbejdere samt centerchef. På møderne drøfter vi aktuelle sager, og rådet drøfter emner omkring dagligdagen på bostedet og generelt i socialpsykiatrien.

Som beboer beslutter du selv, hvilken pårørendekontakt du ønsker. Københavns Kommune har udarbejdet en pårørendepolitik som skal styrke samarbejdet mellem beboerne, deres familie, venner og medarbejderne. Du kan finde pårørendepolitikken på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk.

 

Kontakt

+45 24 49 32 73
+45 21 52 03 61