Beskæftigelsesindsatsen

I Center City har vi et stort fokus på beskæftelsestilbud til borgere med sindlidelser

Beskæftigelsesindsatsen i Center City

I Center City tager indsatsen for beskæftigelse udgangspunkt i, at borgeren skal have den støtte den enkelte har brug for (individuelle forløb) og at vejen til et job er overskueligt når indsatsen er kvalificeret og struktureret.

Beskæftigelsesindsatsen er placeret i aktivitets- og samværsområdet på Lyrskovgade, der herved samler og specialisere indsatsen på beskæftigelsesområdet. Borgeren har derved adgang til en hurtig og kvalificeret støtte hvis han/hun vil i job eller hvis den enkelte har brug for kompetenceudvikling eller prækvalificering inden ansættelse/uddannelse.

Lyrskovgade som den koordinerende enhed danner derved rammen for den samlede indsats i Centeret, således at borgere der i forvejen modtager §108, §107 og §85 indsats, selv kan henvende sig eller tage kontakt til enheden sammen med deres kontaktperson/hjemmevejleder/pårørende.