Om Center City

Center City er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommune for voksne mennesker med psykiske lidelser. Center City omfatter 4 botilbud og 9 aktivitets- og samværstilbud. Endvidere har vi hjemmevejlederfunktionen for en række bofællesskaber og borgere i eget hjem. Alle vores forskellige tilbud arbejder målrettet for at tilbyder borgere med sindslidelser de bedste muligheder for et værdigt og selvstændigt liv – både hvad angår livskvalitet, beskæftigelse og boligform. 

Medarbejderne i Center City har mange forskellige faglige baggrunde og erhvervsmæssige kompetencer. Fælles for alle medarbejdere er et stort engagement og en fælles indsats.

Fokus på kvalitet og udvikling 

Vi er et center i rivende udvikling og inddrager gerne nye metoder i vores arbejde. Det sker med inddragelse af beboere, brugere, pårørende og medarbejdere og gennem et stærkt samarbejde på tværs af vores tilbud.

Kompetenceudviling og metodeudvikling er løbende i fokus. Vi ønsker både være en attaktiv arbejdsplads og et atraktivt tilbud for København Kommunes borgere. 

Center City er med i Køkkenløftet.

Cafe Rose, Ottilia og Botilbuddet Hornemanns Vænge har vundet priser for en helt særlig indsats for at lave de bedste måltider og den bedste mad til borgerne på vores tilbud. 

De blev udnævnt og hædret til Diplomfesten den 19. november 2014 på Københavns Rådhus.

 

Socialpsykiatriske centre

Københavns Kommunes mange forskellige botilbud, bofællesskaber, aktivitets- og samværstilbud er samlet under 6 store socialpsykiatriske centre. Centrene er organiseret geografisk efter Københavns bydele. Center City dækker områderne Valby, Vesterbro, City og Østerbro.

Find eksempler på vores metoder og aktuelle tiltag til højre i menuen under udviklingtiltag.