Ledige stillinger

Der findes forskellige jobmuligheder i Københavns Kommune

Medarbejderne i Center City har mange forskellige faglige baggrunde og erhvervsmæssige kompetencer. Fælles for alle medarbejdere er et stort engagement og en fælles indsats for at Center City fortsat er en attraktiv arbejdsplads til glæde for både borgere og kollegaer. 

Ledige stillinger bliver slået op på København Kommunes jobportal og på Jobnet og skal alle søges via kommunens e-rekrutteringssystem. 

Løntilskud

Center City opretter hvert år et antal løntilskudsstillinger primært på vores botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Typisk vil det være som køkkenmedhjælper og socialarbejder. 

Hvis du vil søge en løntilskudsstilling i Københavns Kommune, skal du kontakte Jobcenter København.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.